วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 23 กรณีศึกษา : ธุรกิจแฟชั่น เริ่มจาก 0 ขายได้หลักแสนภายใน 1 เดือน

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค