วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 14.1 (ไทย) : ค่าต่างๆ ที่คุณควรรู้สำหรับการอ่าน Report

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค