วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 41 วิธีการตั้งค่าบัญชี เพิ่มผู้ดูแลผ่านคอมพิวเตอร์

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค