วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 43 การตั้งค่า Rich Message

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค