วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 10 บัญชีรองรับ กับ บัญชีทั่วไป สำคัญอย่างไร (ใหม่)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค