วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 40.1 การใช้งานเมนูแชทแบบใหม่ แท็ก และข้อความตอบกลับ

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค