วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 30.1 วิธีการใช้งาน และตั้งค่า Broadcast card

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค