วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 54 การตั้งค่า และการใช้งาน LINE MY SHOP

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค