วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 19.1 วิธีการใช้งาน CHAT TAG (แชทแท็ก), Quick Reply (ข้อความตอบด่วน)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค