วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 โคงสร้างของ LINE OA มีหน้าตาอย่างไร

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค