วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 15 ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง สมัครเอง กับสมัครผ่าน Agency

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค