วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 6 เทคนิคการตั้งชื่อ การเลือกรูป

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค