วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 28 เทคนิคการใช้งาน Broadcast เพื่อสร้างยอดขายแบบมืออาชีพ และความถี่ในการ Broadcast ต่อสัปดาห์

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค