วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 24 กรณีศึกษา การตั้งค่าข้อความตอบกลับ สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค