วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 30 กรณีศึกษา การ Broadcast ยอดขายโต 2 เท่า

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค