วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 53 เทคนิคการสร้าง RICH MENU ด้วย Rich Menu Maker

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค