จุฬาลักษณ์ จันทกาศ

ประสบการณ์ในสายงานการตลาดและการตลาดออนไลน์ ไทย-จีน