วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 2 การเข้าถึงแบบฟรี (Organic Reach) ลดน้อยลงทุกวัน แต่โฆษณากลับฉลาดขึ้นทุกวัน

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค