วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5 สอนเลือกประเภทของโฆษณาให้ตรงกับเป้าหมายที่ได้กำหนด

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค