วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 8 (อังกฤษ) Ads Targeting : สอนการหากลุ่มเป้าหมาย / ความสนใจ แบบละเอียด

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค