วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 13 (อังกฤษ) Ads Format : สร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ (ตัวอย่างโฆษณา ประเภท การมีส่วนร่วม)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค