วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 Lookalike Audience : การขยายฐานกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิค Lookalike Audience

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค