วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 21 สอนสร้าง : โฆษณาประเภท Collection (Canvas) ขั้นสูง

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค