วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 19.1 สอนสร้าง Custom Audience แบบ การมีส่วนร่วม (Engagement) - ทีละขั้นตอน

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค