วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 19.3 สอนสร้าง Custom Audience แบบ แคนวาส (Canvas) - ทีละขั้นตอน

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค