วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  ยิงโฆษณาช่วงแรกยอดขายดี ผ่านไปสักพักยอดขายตก แก้อย่างไรดี

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค