วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  [Special] Facebook ปรับลด Reach ตลอดปี 2018 เราต้องปรับตัวอย่างไร

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค