วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  QUIZ : วัดความเข้าใจเรื่อง Custom Audience และ Lookalike Audience

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค