วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  สอนใช้งาน Facebook Interest แบบละเอียดยิบ ทุกขั้นตอน กว่า 1.30 ชั่วโมง

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค