วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 6 (ไทย) เริ่มต้นสร้างโฆษณา Facebook แบบถูกวิธี

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค