วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 11 (ไทย) : Placement : การเลือกตำแหน่งการจัดวางโฆษณา (โฆษณา IG เลือกที่บทนี้)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค