วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 13 (ไทย) Ads Format : สร้างชิ้นงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ (ตัวอย่างโฆษณา ประเภท ข้อความ)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค