วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 8.1 (ไทย) สอนสร้างหลายชุดโฆษณา (Adset) ในครั้งเดียว

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค