วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 29 วิธีการติดตั้ง Pixel ผ่าน Wix.com

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค