วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 30 วิธีการติดตั้ง Pixel ผ่านเว็บทั่วไป

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค