วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 34 ความหมายและวิธีการใข้งาน Custom Conversion (ภาคทฤษฎี)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค