วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  กรณีศึกษา กดซื้อสินค้าผ่านเว็บเก็บข้อมูลด้วย Standard และ Custom conversion

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค