วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 27.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Facebook Pixels (ปฎิบัติ) - 1

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค