วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 8 Ads Targeting : การเลือกกลุ่มเป้าหมาย

วิดีโอได้ถูกล็อค

ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค