วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 11 Placement : การเลือกช่องทางสำหรับการโฆษณา

วิดีโอได้ถูกล็อค

ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค