วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 4 เจาะลึกประเภทโฆษณา Facebook & Instagram [พ.ย. 18]

Discussion
8 comments