วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 9 การเลือก เว็บไซต์, Youtube Video, Youtube Channel และ App Placement เพื่อแสดง Display Ads

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค