วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5 ภาพรวมในแต่ละส่วนของ Google Ad Dashboard และ Interface ต่างๆ

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค