วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 18 การ สร้าง Remarking Campaign

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค