วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 19 การวิเคราะห์เว็บไซต์เชิงลึกผ่าน Google Analytics และการสำรวจค่าสถิติ

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค