วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 32 วิธีการสร้างโฆษณา Video ads แบบ Skippable in-stream ads

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค