วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 34 วิธีการ Upload Video เพื่อสร้าง Video Ads

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค