วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 25 วิธีการสร้างกลุ่ม Audience ใน Google Analytic เพื่อ Remarketing

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค