วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5 โครงสร้าง Google Ad

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค