วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 8 การสร้างโฆษณา Sitelink_Call extension

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค